Algemene voorwaarden

12Trace is lid van de Metaalunie, de Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal. 12Trace voldoet daarmee aan de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001. De voorwaarden zijn een uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Download de Metaalunievoorwaarden

Onderstaand document zijn de Metaalunievoorwaarden, die op 1 januari 2014 zijn aangepast.

Download de leveringsvoorwaarden van 12Trace

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

Indien er sprake is van het 12Trace abonnement dan heeft het abonnement eenĀ  vaste looptijd van eĢeĢn jaar na ingangsdatum en kan tussentijds door de Wederpartij worden opgezegd, de opzegging wordt pas effectief nadat de periode van 1 jaar is verstreken. Na afloop van de oorspronkelijke contractperiode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met eĢeĢn jaar, tenzij een van de partijen met een opzegtermijn van eĢeĢn maand, de overeenkomst heeft opgezegd zoals vermeld in deze voorwaarden.Ā  De abonnementstarieven worden vooraf over een periode van 12 maanden in rekening gebracht.

12TraceĀ  behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten en de prijzen en tarieven te wijzigen.Ā  Voor lopende abonnementen kunnen prijswijzigingen pas worden geĆ«ffectueerd aan het begin van een nieuwe contractperiode. Wederpartij wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen, tenzij hij 12Trace schriftelijk en binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Fair use policy limiet voor onbeperkt abonnement

Om onredelijk gebruik van de simkaart in het track en trace systeem te voorkomen, vragen we je te houden aan deze fair use policy.

Algemeen

De simkaart die in het systeem is geplaatst mag alleen worden gebruikt aan het gekoppelde systeem, je mag deze dus niet verwijderen en in een andere device plaatsen.

Bij ons is onbeperkt gebruik ook echt onbeperkt, zolang er geen sprake is van verkeerd aansluiten, extreem verbruik of misbruik. Onder extreem verbruik verstaan we dat je gemiddeld meer dan 2000 afrekeningen(credits) per maand verbruikt. Als we extreem verbruik of misbruik vermoeden, nemen we contact met je op. We behouden ons in die gevallen het recht voor een toeslag in rekening te brengen en/ of onze diensten op te schorten of te beƫindigen.

Roaming binnen landen zone 1 (EU en vele andere landen)

De track en trace systemen van 12 Trace zijn onbeperkt te gebruiken in de hele EU, zonder toeslag!

Je abonnement is alleen niet bedoeld voor permanent gebruik buiten de EU in landen buiten roaming zone 1,2 of 3. Voor de volledige roaming zone lijst klik je hier.

Indien de track en trace systemen buiten zone 1,2 of 3 komen, worden deze automatisch preventief geblokkeerd om onverwacht hoge afrekeningen te voorkomen. De kilometerregistratie blijft in dat geval functioneren en deze data worden verzonden wanneer de gebruiker het systeem weer vrijgeeft.

Gebruik je een 12Trace systeem op basis van het prepaid credit systeem, dan moet het systeem minimaal 1 keer per 12 maanden worden opgewaardeerd. Op het moment dat je stopt met het gebruik van het systeem en de simkaart niet meer opwaardeert , wordt deze indien de looptijd is verstreken na 80 dagen geblokkeerd door 12trace. Hierna heb je nog 10 dagen ā€œbedenktijdā€ en kun je de blokkade van de simkaart nog laten opheffen door contact op te nemen metĀ de 12Trace. Voor heractivatie van de simkaart worden kosten in rekening gebracht. Doe je dit niet dan wordt de simkaart en het systeem (na 90 dagen dus) definitief gedeactiveerd.

Bewaartermijn gegevens

Na het einde van het contract of de looptijd van het prepaid tegoed worden uw gegevens volgens de volgende termijnen bewaard:

  • Voor de GeoChaser Eco en de GeoChaser Control wordt de kilometeradministratie volgens de wettelijke bewaartermijn van de afgelopen 7 jaar bewaard.
  • Voor de GeoLocker Smart en de GeoLocker Secure geldt een bewaartermijn van de afgelopen 3 jaar.
  • Voor alle overige systemen geldt een bewaartermijn van 12 maanden.

Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnenĀ  wordenĀ  zowel je account en daartoe behorende gegevens definitief verwijderd, daardoor is deze nooit meer bruikbaar.

Controleer dus regelmatig of de simkaart nog werkt en de looptijd niet is verstreken. Wanneer de credits worden opgewaardeerd wordt automatisch de looptijd verlengt met 12 maanden.

Overmacht

Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van 12Trace en/of door omstandigheden aan de kant van de B.V.Ā  Omstandigheden behoren onder meerĀ  brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie 12Trace een en ander betrekt.

Garantie

Voor de GeoLockers en GeoChasers geldt een garantietermijn van 24 maanden, vanaf de aankoopdatum vermeld op uw aankoopnota of factuur. De garantie zal komen te vervallen als het systeem sporen van sabotage vertoont, als het beschadigd is als gevolg van een onjuiste installatie, vallen of bij nalatigheid en bij iedere andere vorm van schade die niet te wijten is aan fabricagefouten. In het geval van onjuiste installatie, is de fabrikant niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect aan dingen of personen.

 

Retour voorwaarden 12Trace – Track en Trace producten.

U kunt onbeschadigde artikelen retourneren als:
ā€¢ U het artikel retourneert binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
ā€¢ Het artikel in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking is.
ā€¢ Het artikel op geen enkele wijze gemonteerd is geweest in een object.
ā€¢ U de pakbon of de (kopie) factuur meestuurt in de verpakking
Voor een snelle en correcte afhandeling, is het belangrijk dat u het artikel eerst retour meldt via het ā€˜retourformulierā€™.

Retourvoorwaarden
Of u een product nu online bestelt en afrekent via de website of via de webshop van een 12Trace Dealer maar ook wanneer u het artikel fysiek heeft gekocht en afgerekend in de winkel van een 12Trace dealer. In al deze voornoemde gevallen gelden de retourvoorwaarden zoals hierboven omschreven.

Artikelen die u niet kunt retourneren:

ā€¢ Battery pack.
ā€¢ Aangeschafte credits voor uw GeoLocker of GeoChaser.
ā€¢ Producten die gemonteerd zijn geweest in een object.
ā€¢ Producten die onder spanning hebben gestaan.
ā€¢ Producten waar reeds op basis van de productcode een track en trace account voor is aangemaakt.
ā€¢ Artikelen die niet zijn gekocht via www.12trace.nl, de webshop van een officiĆ«le 12trace Dealer of in de (fysieke) winkel van een 12trace Dealer.

Kan ik een artikel retour sturen als deze niet aan de voorwaarden voldoet?

U kunt een artikel niet terugsturen als deze niet aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoet. Houdt u er rekening mee dat de betalingsverplichting van de bestelling blijft bestaan. Neemt u in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.

Hoe kan ik een bestelling retourneren binnen 14 dagen?

Neem contact met ons op voor het RMA (return merchandise authorization) nummer bijbehorend bij uw retour zending.

U kunt hier het retour formulierĀ  downloaden. Graag volledig ingevuld toevoegen aan uw retour.

U kunt ook een email sturen naar support@12trace.nl dan ontvangt u het retour formulier digitaal.
Het retour te sturen product kunt u zenden naar:

12Trace
Oosterkade 5
9711 RS Groningen
Nederland

Krijg ik automatisch mijn geld terug als ik mijn artikel retourneer?

Zodra wij uw bestelling in goede orde hebben ontvangen op ons retouradres, wordt het betaalde bedrag teruggestort exclusief de retour verzendkosten. Als u nog niet heeft betaald, dan komt de betalingsverplichting te vervallen. Uw terug te ontvangen aankoopbedrag wordt binnen 7 (werk)dagen terug gestort op het rekeningnummer welke u heeft opgegeven op het retourformulier.

Vertrouwelijke gegevens en privacy

Klik hier voor onze Privacy statement en cookie beleid en kijk hoe we je gegevens gebruiken

 

Deze algemene voorwaarden zijnĀ  het laatst aangepast op donderdag 25 september 2018

Show Buttons
Hide Buttons